נאמני מחשב תשעו - תקלות נפוצות - העשרה
נווט למעלה
תמונה1.png תקלות מחשב נפוצות תמונה1.png

 

המחשב אינו נדלק בלחיצה על כפתור ההדלקה

 

ודא שכבל החשמל המחבר את המחשב לחשמל מחובר בצורה תקינה והמתג האחורי שבמחשב נמצא במצב ON) I) 
בדוק האם שקע החשמל תקין באם הכבל קרוע או בלוי יש להחליפו.
במידה ואינך מצליח לאתר את התקלה, נתק את המחשב מהחשמל ופנת לטכנאי מוסמך.
 

 

אין תצוגה במסך

 

 
במקרה והצג אינו עובד:
1. נסה להדליק את המסך (באם הנורית אינה דולקת)
2. בדוק את חיבור המסך לחשמל
3. בדוק את החיבור בין המסך למחשב
 
"מצב שינה" כתוצאה מחוסר עיסוק ממושך במחשב, מוגדר המחשב להיכנס ל"מצב שינה" בו המסך כבוי.
במקרה זה ניתן לחדש את תצוגת המסך ואת פעולת המחשב על ידי הזזת העכבר, לחיצה על מספר מקשים שבמקלדת או לחיצה קצרה על כפתור ה – POWER שממוקם על מארז המחשב.
 
לעיתים קיימת יותר מיציאת VGA אחת, במידה ואינך רואה תצוגה במסך בעת הפעלת המחשב, נסה לחבר את כבל המסך ליציאה הנוספת שממוקמת בדרך כלל בתחתית חלקו האחורי של מארז המחשב.
 
 
כניסת VGA (התמונה באדיבות ויקיפדיה)
 
 
המקלדת ואו העכבר לא מגיבים
 
חבר מחדש את המקלדת/עכבר לחיבור הנכון הנמצא בחלקו האחורי של מארז המחשב.
חיבור המקלדת (סגול) חיבור העכבר (ירוק) או לחלופין בחיבור USB
 
עדיין לא עובד?
 
כבה את המחשב ע"י לחיצה על כפתור ההדלקה של המחשב.
בדוק האם יש פינים עקומים במחבר המקלדת/עכבר, במידה וקיים יש צורך להחליף/לתקן את הפריט.
הדלק שוב את המחשב.
 
 
 soundpicmute.jpg
אין שמע ברמקולים או באוזניות
 
ודא שכבל הרמקולים מחובר ליציאת השמע (הירוק) הנמצא בחלקו האחורי של מארז המחשב.
בדוק האם הרמקולים שברשותך זקוקים לחיבור לחשמל?
 
לחץ על סמל עוצמת הקול שנמצא בשורת המשימות ובדוק האם מאפיין ההשתקה אינו פעיל.
ודא כי אין אוזניות המחוברות למחשב, חיבור אוזניות לרוב מונע השמעה מהרמקולים.
 
 
 
 
 
 
לא מצליח להתחבר לאינטרנט ?
 
ודא כי המודם / כרטיס הרשת שברשותך תקינים, לרוב קיימת נורה דולקת ליד כרטיס הרשת.
נורה דולקת אך ורק לאחר חיבור הכבל הרצוי ומציינת כי החיבור תקין.
 
 
במידה והינך משתמש במכשיר הצורך אינטרנט באופן אלחוטי ודא כי הינך מחובר לרשת הנכונה בהגדרות המכשיר.

 ​