נאמני מחשב תשעו - היכרות ראשונית
נווט למעלה
תמונה1.png היכרות ראשונית תמונה1.png
 
 
תחילת יום – סבב הכרות 
 שם התלמיד
 כיתה
● משהו על עצמי

אחריות אישית, אחריות חברתית, אחריות בית ספרית
● אין בעיות משמעת
 אין איחורים
● עד 3 חיסורים 
 
דף קשר
● איסוף טלפונים של ההורים
 איסוף טלפונים של התלמידים

הכרת המחשב – שימוש בסיסי בחדר המחשבים
 נוכחות - כניסה לאתר נאמנים, הרשמה ראשונית למערכת, נוכחות
 שמירה על כיתת המחשבים, איסור אכילה ושתייה, שמירה מפני אבק, שמירה על עזרים 
נלווים כמו: עכבר, מקלדת ומסך.
 ​הודעות ומסמכים יעברו אך ורק בדוא"ל - עליו נלמד בשיעור הבא.
​​