בית ספר צין - hazon
נווט למעלה
 
רקע

בית ספר 'צין' שואף לפתח תרבות למידה פרו אקטיבית, המעבירה את אחריות הלמידה לתלמידים, תוך פיתוח רגישות מוסרית כלפי הזולת והחברה וטיפוח דאגה לסביבה האנושית והטבעית. מטרת בית הספר לעודד את תלמידיו לחשיבה אינטלקטואלית יצירתית, עצמאית ולקבלת אחריות אישית וחברתיתלעודד למידה הצומחת מדילמה אותנטית ומבעיות יסוד ממוקדות, הרלוונטיות לילדים, לחברה ולסביבה. לפתח אופני למידה אשר ייצרו מוטיבציה וישלבו זיקות גומלין בין פעולה ולמידה.
 
במגמה להעניק לתלמידיו את הכישורים שיידרשו לתפקודו כאדם בוגר במאה ה 21 בית הספר שם דגש על פיתוח כישורים בין אישיים, עבודה בצוות, אחריות אישית ומעורבות בסביבה הפיזית והאנושית, פיתוח סקרנות וחשיבה יוצרת ויכולות ביצוע כדי להביא לידי ביטוי מעשי כישורים אלו.
  
בית ספר 'צין' הינו "פריפריה מצליחה". רוב תלמידיו מגיעים ממדרשת בן-גוריון והחלק האחר מבסיס רמון ומחוות בודדים באזור. התלמידים מגיעים ממעמד סוציו-אקונומי בינוני- גבוה, הומוגני יחסית, בעלי ידע השכלתי רחב.
  
מדרשת בן גוריון  קיימת יותר משלושים שנה ומתגוררים בה היום אנשי חינוך,  חוקרים ובני-משפחותיהם.  והיא מהווה קמפוס אקדמי דרומי של אוניברסיטת בן-גוריון, ובו שני מכוני מחקר, וכן קמפוס חינוכי ובו מוסדות חינוך כגון התיכון לחינוך סביבתי, מכינת הנגב ובי"ס היסודי.  המקום, שהוכר כישוב לפני שש שנים, גדל באופן מואץ ביותר, ומתקשה להפוך לקהילה מגובשת. 
 
מדרשת בן גוריון היא היישוב הקהילתי היחיד בישראל בו יכול בן הישוב להתחנך במוסדות היישוב מצאתו לאוויר העולם ועד לקבלת תואר דוקטור. משום כך,  בית ספר צין הינו בית ספר קהילתי באמת, בית ספר של הקהילה וקהילה של בית הספר עם כל המורכבויות הנובעות מכך. בבית ספר צין נבנית תכנית של שילוב התלמידים בסביבה ובאווירה של קהילת מחקר תוך התאמה לגיל הילדים, ותוך ניצול משאבי הקמפוס במקום, ורתימת החוקרים דרך ההורים ליתר מעורבות בעשייה החינוכית ביישוב.
 
 
תפישה חינוכית
 

בית הספר היסודי 'צין' הינו מוסד חינוכי ממלכתי המאופיין בזיקתו לתפישה ההומניסטית לקידום התפתחותם וקידומם של התלמידים בתחום הערכי, החברתי והלימודי. בלב הרעיון ניצבים ערכי האהבה, אמונה, כבוד ולמידה. ערכים אלה משקפים את ההבנה כי בחינוך לכבוד האדם ובראייה רב צדדית של אישיות התלמידים יוכלו הלומדים בבית הספר להתקדם בשלושה תחומים מרכזיים: "כיחידים המממשים את עצמם, כאזרחים מעורבים אכפתיים, תורמים ומעורבים בחברה  וכבני אדם בעלי ידע רחב וזיקה לתרבות ישראל ולתרבות האנושית בכלל". (אלוני נ., 1998,להיות אדם). בית הספר רואה עצמו כ"בית חינוך" המחנך לערכים הומניסטיים, יהודיים ואוניברסאליים. במקביל שואף  בית הספר להביא לידי מיצוי יכולת הפרט אל מול התחשבות בשונות בין בני האדם ובצרכיהם המיוחדים. 

בית הספר נוסד בשנת 1984 במדרשת בן גוריון. הוא החל את פעילותו כבית ספר קטן שמנה כמה עשרות תלמידים. במשך השנים גדל ביה"ס וכיום הוא מונה למעלה מ 300 תלמידים. בית הספר בשיתוף עם הקהילה, קבע את הרוח ההומניסטית כתפישה המרכזית בביה"ס והוא חותר להעמיק ולהטמיע זאת ברוח ובנעשה. מתוך התפישה ההומניסטית מושם גם דגש על נושא איכות הסביבה, טיפוחה ושמירה עליה. מתוך הכרה שעלינו לשמור את שברא הקב"ה למען עצמנו ולמען הדורות הבאים. ב-10 בדצמבר, 1948, האסיפה הכללית של האומות המאוחדות אימצה והכריזה על ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם" "כל בני האדם נולדו שווים". החינוך הערכי בבית ספרנו מבוסס על השקפת עולם הומניסטית.

על פי השקפתו של הפילוסוף היווני אריסטו, הומניות, פרושה לראות את האדם כדבר המרכזי בחברה, חשיבות רבה גם לחברה כולה ולערכיה. החינוך צריך להכין באופן הדרגתי את הילד לקבל את הערכים החברתיים והכוונה לערך כבוד האדם, לסובלנות, התחשבות ועזרה. החינוך לא יהיה בכפיה ועונשים או הפחדה אלא יהיה בדרך של שכנוע ודוגמה אישית.​  


חזון בית הספר

בית הספר יהיה בית עבור התלמידים ועבור הקהילה; מוסד חינוכי-ממלכתי שיושתת על תפיסת חינוך הומניסטית, ויפעל תוך הקשבה מתמדת ומכבדת. האמונה כי לסביבה הלימודית ולמחנך יש חשיבות רבה בתהליך החינוכי, הלימודי והחברתי, תביא לידי העצמת המחנכים, ותרתום את הקהילה כשותפה בתהליך.

פעילויות התרבות בבית הספר ידגישו בפני הלומדים את האחריות ללמידה, תוך פיתוח רגישות מוסרית כלפי הזולת והחברה, וכן טיפוח ציונות סביבתית כלפי הנגב, המדבר והמרחב הציבורי.