בית ספר צין - הפסקת הפרדה במקור
נווט למעלה
הפסקת הפרדה במקור
 
ההפרדה במקור ברמת הנגב פועלת 3 שנים ובמהלכן מופרדת הפסולת האורגנית הביתית לשלושה אתרים מרכזיים בהם מכינים קומפוסט החוזר לשימוש הקהילה
 
קראו את דבר ראש המועצה בנושא :
 
ג' כסלו תשע"ו
 
15 נובמבר 2015
 
,לתושבים שלום
 
הנדון: הפסקת הפרדה במקור
  
במסגרת תהליכי התייעלות תקציבית בפעולות המועצה, קיבלתי החלטה כי החל מתאריך 1.1.2016, תפסיק המועצה את תקצוב פינוי הפחים החומים להפרדת פסולת לשני זרמים. החלטה זו נתקבלה לאחר בדיקה ובחינה של העלויות על תקציב המועצה שעמדו בשנת 2015 על סך 670000 ש"ח
 
כמובן שישובים ו/או תושבים המעוניינים להמשיך ולהפריד פסולת ביתית רטובה יכולים לעשות זאת באופן עצמאי . ככל שיידרש, תעמוד היחידה הסביבתית לשירותכם בליווי המקצועי
 
  המועצה תמשיך להשקיע (כ200000 ש"ח בשנה) במחזור פלסטיק , זכוכית, אלקטרוניקה, ניר, קרטונים וכיו"ב מפינות המיחזור הישוביות.
 
אני רוצה להודות לד"ר עלית וייל שפרן מנהלת היחידה הסביבתית והילה קפלן רכזת המיחזור על הפעילות המקצועית והמסורה.
 
,בברכה 
 
שמואל ריפמן 
 
ראש המועצה
ענו על הסקר:
 

 

 


 


​​