בית ספר צין - בית חינוך ירוק מקיים
נווט למעלה
בית הספר 'צין' - בית חינוך ירוק מקיים
 

 

מבנים ותכנון

 

 
 
תכנון בי"ס צין שאוכלס ב - 2011, התבסס על ניצול מאפייני האקלים המקומי, להשגת נוחות תרמית ושימור אנרגיה.

 

בנוסף, ניתן דגש מיוחד לתכנון תאורה טבעית איכותית על סמך תקנים בינלאומיים וישראליים מחמירים (ת"י 5281, ת"י 5282 חלק 2, ונסמך גם על ההוראות המפורטות בתקן האמריקאי LEED) פתחי הכיתות הופנו לדרום ולצפון.

בחלונות הדרומיים תוכננו פתחים עליונים ומדפי אור לתאורה טבעית משופרת, ושולבו מערכות הצללה פנימיות, למניעת סנוור מזוויות שמש נמוכות בעונת החורף.

בגגות שולבו פתחי תאורה טבעית עליונים להארת עומק הכיתות.

מחקרים מרחיבים את היריעה ובוחנים לא רק את הנכונות לביצוע פעולות טכניות של פתיחה וסגירה של חלון או הפעלת הצללה, אלא מרכיבים תפיסתיים וערכיים במוכנות הדיירים להסתגל לתנאים בבניינים "ירוקים", אפילו שתנאים אלו אינם מיטביים, מתוך הכרה בערך המוסף לחברה ולדורות הבאים, שניתן להשיג במעבר לבניה שפגיעתה בסביבה פחותה. במבנים אלו עולה הצורך בשפת ממשק חדשה בין הדייר למבנה. מהם מרכיביה של שפה זו? על מה היא מושתתת? הבנה? שיתוף? ערכיות? ציות להוראות? תחושת שייכות?

בימים אלו אנו נערכים לשיתופי פעולה עם המועצה האזורית, הרשת הירוקה, המורות למדעים, הגוף הירוק של התלמידים, בבניית פיילוט ליוזמות חדשניות שיאפשרו מדידה, ניטור, חקר והובלת פרויקטים למינוף הבנייה הירוקה לעשייה מקיימת.


בית ספר ירוק

המשרד להגנת הסביבה בשיתוף משרד החינוך מובילים מזה עשר שנים את תהליך ההסמכה לבית ספר ירוק.

מטרת התהליך להביא ליישום עקרונות פיתוח בר קיימה הקיימות בבתי הספר. ההסמכה מהווה הכרה בחינוך סביבתי משמעותי המתקיים בבית הספר, ומתווה דרך פעולה אפשרית לבתי ספר המעוניינים להתחיל פעילות סביבתית על בסיס מסגרות קיימות. המודל מבוסס על העקרונות של למידה על הסביבה, יישום אורח חיים מקיים בבית הספר, ופעילות תלמידים שמטרתה להביא לשינוי בתודעה ובהתנהגות הקהילה ביחס לסביבה. בית ספר שעומד בכל הקריטריונים, זוכה להסמכה כ"בית ספר ירוק".

על פעילות חינוכית בבית הספר

בתוכניות הלימודים מופיעים נושאי איכות הסביבה ומושגים סביבתיים. בית הספר מטפח תכניות פעולה לאורח חיים מקיים בבית הספר הכוללות שימוש מושכל במשאבים, טיפול בתשתיות ופעולות בתחום חינוך והתנהגות מול התלמידים, הסגל וההורים.

 כמו כן, ישנן תוכנית לניראות ירוקה בבית הספר הכוללת שילוט, לוחות קיר, אתר אינטרנט. קיימת מעורבות חברתית ומועצה ירוקה (המורכבת מנציגים של תלמידים ומורים), אירועי שיא כגון שבוע שמירת טבע - 'למען הדורות הבאים', תרומה לקהילה ולסביבה על ידי עשייה מתמשכת במטרה להגביר מודעות לנושאי איכות הסביבה ולהביא לשינוי התנהגותי. הפעילות מתבצעת בשיתוף ובתמיכת היחידה הסביבתית - מ.א. רמת הנגב.


על בניה ירוקה במוסדות החינוך בישראל​

מוסדות ירוקים חדש.png

מחקר העוסק באקלים ובמבנה של ביה"ס​