פעילויות מומלצות - כל הקישורים
  
ערוך
  
הערות
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
שחקו ולמדו על חלקי גוף...
 
  
ענו על התפזורת בנושא צבעים...
 
  
תשבץ באנגלית בנושא חלקי גוף