רמת נגב - שירותי חינוך וטיפול
נווט למעלה
כניסה
השירות הפסיכולוגי החינוכי
השירות הפסיכולוגי החינוכי מופקד על ליווי הילד, משפחתו ומערכת החינוך לאורך מסלול התפתחותו, מגן טרום חובה ועד גיל 18 (ועד גיל 21 באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים).
יעדי  השירות הפסיכולוגי החינוכי הם:  לסייע בקידום הסתגלותם התקינה של התלמידים ושל משפחותיהם במערכות החינוך השונות, טיפוח רווחתם הנפשית וסיוע בהתקדמות מערכת החינוך לקראת השגת יעדיה. על כן, הוא נותן שירות לתלמידים, להורים, למנהלים, למורים/גננות ולאנשי חינוך העובדים במערכת החינוך.
השירות פועל על פי הגישה המערכתית, הרואה את הפרט כחלק ממערכות חברתיות שונות  - משפחה, כיתה, בית ספר והסביבה הקהילתית. השירות שם דגש על שיפור מקצועיותם ומיומנותם של אנשי חינוך במטרה לאפשר אקלים המעודד צמיחה, שיוכל לתרום ללמידה ולתפקוד הרגשי-חברתי של התלמידים.  בנוסף, מספק השירות אבחון והערכה של ילדים עם צרכים מיוחדים, כמתחייב מחוק החינוך המיוחד, וכן משתתף בוועדות מקצועיות שונות.  הפנייה לשירות נעשית בדרך כלל באמצעות הגננ/ת, מנהל/ת בית הספר, יועצ/ת בית הספר או ההורים עצמם.
 
קצינת ביקור סדיר (קב"סית)
הקב"ס ממונה מטעם משרד החינוך ובתמיכה של הרשות המקומית, כשהמטרה היא ללוות את כל הילדים הלומדים ברמת הנגב מגיל 3 ועד גיל 18 במערכות החינוך השונות, ולדאוג שיתפקדו בה כראוי בהתאם לחוק חינוך חובה, ולמנוע את נשירתם ממערכת החינוך.  הליווי נעשה דרך ביקורי בית, ביקור במוסדות החינוך בהם לומדים הילדים, קשר עם ההורים, המחנכים היועצים ועם הילדים עצמם, כל זאת כדי לנסות ולזהות ילדים שנמצאים בתקופות משבר בלימודיהם ולמנוע את נשירתם ממערכת החינוך.
 
לקב"ס שיתוף פעולה הדוק עם מחלקת הרווחה של המועצה, השירות הפסיכולוגי רכזי החינוך והנעורים בכל ישוב. כמו כן מתקיים קשר הדוק עם מנהל מחלקת חינוך וכל זאת לאפשר טיפול שוטף, מקצועי.  כמו בכל מועצה מלבד הליווי השוטף של הילדים במערכת החינוך הרגילה קיים טיפול בילדים שאינם מתאימים למסגרת הקיימת במועצה ויש צורך במציאת מסגרות חלופיות עבורם בדמות בית הספר למצוינות, בתי ספר לחינוך מיוחד, ופנימיות שונות.
 
המרכז להדרכה הורית
המרכז ייפתח בקרוב, וייתן מענה הדרכתי להורים ומשפחות לסוגיות יומיומיות איתם הן מתמודדות. המרכז הוא חלק מתפיסת ההפעלה של שיתוף הפעולה בין המחלקה לשירותים חברתיים ואגף קהילה וחינוך שרואה במשפחה את יחידת הגרעין החשובה ביותר בבסיס כל קהילה ומתפיסת העבודה המשותפת והאינטגרטיבית של יחידות המועצה השונות. המרכז יפעל במתכונת של "רפואה מונעת" ויאפשר להורים לרכוש כלים מעשיים להתמודדות עם חיי היום יום במגוון סוגיות לפני שהן מחריפות ועוברות לסטאטוס של בעיות. מדובר במגוון של סוגיות שקיימות בכל משפחה כגון הפרעות קשב וריכוז, גמילה (מוצצים, חיתולים ועוד)חרדות, אינטרנט ורשתות חברתיות, דחיפה למצוינות וחיי חברה, יחסי אחים, יחסי  הורים ילדים, גבולות, שינה והקניית הרגלים, כניסה לתיכון, גיוס, שחרור מהצבא, ועוד....
המרכז יפעל במתכונת גמישה בקבוצות הורים יישובית או אגנית (אזורית), במפגשים פרטניים וקבוצתיים.
 
התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון
ילדים ובני נוער בסיכון הינם ילדים ובני נוער החיים במצבים המסכנים אותם במשפחתם ובסביבתם, וכתוצאה ממצבים אלו נפגעה יכולתם לממש את זכויותיהם על פי האמנה הבינלאומית לזכויות הילד בתחומים האלה: קיום פיסי, בריאות והתפתחות, השתייכות למשפחה, למידה ורכישת מיומנויות, רווחה ובריאות רגשית, השתייכות והשתתפות חברתית, הגנה מפני אחרים ומפני התנהגויות מסכנות שלהם את עצמם.
במהלך שנת 2013 נערך מיפוי מקיף לכלל הילדים מלידה ועד גיל 18 באמצעות מערך הגיל הרך, בתי הספר, השירות הפסיכולוגי ושירותי הרווחה. התכנית הלאומית ייחודית בכך שהיא מנוהלת במשותף על ידי חמישה משרדי ממשלה בתקציב משותף ובכך שהיא מאפשרת לנו לבחור את המענה המתאים ביותר. המועצה האזורית יחד עם המועצה המקומית מצפה רמון והמועצה המקומית ירוחם פועלות יחד באגד משותף באמצעות ועדות מקצועית, אחת לילדים מלידה עד 5 ושניה לילדים מגיל 6 עד 17. במהלך שנת 2014 יופעלו תוכנית של המחלקה לשירותים חברתיים, "נתיבים להורות" וסיוע לפרויקט מעג"ן.