רמת נגב - צין
נווט למעלה
כניסה
תכניות ייחודיות בבית ספר "צין"
מרכז תומך למידה
המרכז מופעל בשיתוף ובמימון המועצה וקהילת פאלם ספרינגס. מטרת המרכז היא לתמוך בילדים בגישה מערכתית ולתת למורים, לילדים ולהורים, כלים שונים שאינם מתחום ההוראה והלמידה הקונבנציונאלית שיאפשרו לשפר את תפקודם ואת הישגיהם בבית הספר.
המרכז מתפקד כשלוחה של המרכז הטיפולי ברמת נגב ומלווה על ידי פסיכולוג חינוכי וקליני.   צוות המרכז בבית הספר כולל את פסיכולוגית בית הספר, היועצת ומורת שילוב מצוות בית הספר.
במטרה לשפר את אופן הכתיבה נפגשו תלמידי כתות א'-ג' והמחנכות עם מרפאה בעיסוק. במסגרת התכנית אותרו תלמידים שיש להם קשיים בכתיבה והופעלה תוכנית עבודה בקבוצות קטנות שמטרתה להקרין גם על שאר התלמידים.  במטרה לשפר את יכולות ההבעה בעל פה ובכתב עבדו קבוצות תלמידים מכתות א'-ד' עם קלינאית תקשורת,  המתמחה בעבודה עם הגילאים הצעירים.  בנוסף, במסגרת טיפול בגישת "מוח אחד", עברו תלמידים מכיתות ד'-ח'.  כמו כן, פעלה במרכז תכנית טיפול באומנות לקבוצת תלמידים מכתה ו',  ועבדה באופן פרטני עם תלמידים מכתות א'- ו'. 
  
"הכר את סביבתך"
תוכנית ספיראלית מא' עד ח' אשר מטרתה יצירת קשר בין הלומד לסביבת מגוריו תוך הכרות של התלמיד עם תחומי דעת רבים ומגוונים הקיימים בסביבה  הקרובה וההבנה שחוט השני המחבר בין תחומים אלו הינו הקיימות. הכרות מעמיקה של התלמיד עם התהליכים בסביבתו ועם דמויות משמעותיות מתוך היישוב הפועלות לשם פיתוח הקהילה והגנה על הסביבה והקיים שבה - מאפשרת יצירת קשר משמעותי ואחריות של התלמיד כלפי סביבתו והשמירה עליה.
צוות המורכב מהורי ביה"ס ומוריו בנה תוכנית סיורים שנתית לכל שכבה המבוססת על הדרכת הורים וכוחות מקומיים ומפגישה את הילדים עם סביבתם הקרובה. הסיורים מתקיימים בימי שישי אחת לחודש בהפעלה והדרכת הורי בית הספר בשיתוף הצוות החינוכי.
 
פינת החי והגינה
בפינת החי בבית ספר צין מתגוררים בעלי חיים שונים ובהם מכרסמים, ציפורים וצבי יבשה.
תלמידים רבים מבלים בפינת החי ובגינה שלצידה באופן קבוע בהפסקות, וניתן לראותם מגיעים מדי בוקר לפני תחילת הלימודים כדי לדרוש בשלום בעלי החיים.
בבית הספר פועלת קבוצת "נאמני פינת החי" מן הכיתות הבוגרות הדואגים לטיפול השוטף - האכלה, השקיה, השגחה והדרכה על בעלי החיים לתלמידים הצעירים
גם בחופשות תלמידים עוזרים בהבאת מזון ובחלוקתו לבעלי החיים. במהלך השנה תלמידים נוספים מהכיתות הצעירות מבקשים את הזכות (והכבוד) להיות נאמני פינת חי, לרוב אלו הם תלמידים שזקוקים להעצמה אישית וחברתית ונהנים מהקשר עם בעלי החיים ומעצם האחריות עליהם.
  
שבוע שמירת טבע
השבוע נערך לכלל בית הספר ובשיתוף הקהילה, ועוסק בערכים הקשורים במערכת היחסים בין האדם לסביבתו הפיזית והאנושית, בדרך למידה חווייתית וייחודית. שבוע שמירת טבע הוא מסורת ארוכת שנים שמבטאת את  הזיקה העמוקה של בית ספר צין, לסביבה הפיזית והחברתית בה הוא נמצא. מטרת השבוע היא לייצר שיא של פעילות אקטיבית תחת הכותרת "לשם שינוי".