רמת נגב - פעילות ותיקים
נווט למעלה
כניסה
פעילות ותיקים
מחלקת ספורט והעשרה בשיתוף פעולה עם המחלקה לשירותים חברתיים מבצעת מגוון פעילויות עבור האוכלוסייה הותיקה של המועצה. פעילויות אלה הם חלק ממערך הפנאי והעשרה של המועצה. בעשור הקרוב תצמח אוכלוסיית הותיקים ותשלש את כמותה ועל כן בעתיד יתווספו פעילויות נוספות ותתפתח תשתית מתאימה למכוון הצרכים. להלן מספר פעילויות שמבוצעות: