רמת נגב - פעילות המחלקה לחינוך בלתי פורמלי
נווט למעלה
כניסה
מחלקת הנוער והצעירים אחראית על שגרת החינוך הבלתי פורמאלי ביישובי המועצה לכיתות א'-י"ב, ועל קיומן של פעילויות שיא משותפות לכלל יישובי המועצה.
תחום הצעירים במחלקה נותן מענה לצרכי גילאי 18-35 בתחומי השכלה, תעסוקה, מעורבות חברתית, תרבות צעירים ויזמות עסקית שדרכה מופעל מרכז הצעירים.

שכבות א'-ג'
שכבות אלה עוברות תהליך לחיזוק תחושת העצמאות, המסוגלות והאחריות. בתהליך זה ניתנת לחניכים הזדמנות להגביר את יכולתם לעשות דברים בעצמם במישור האישי והקבוצתי. פעילויות כגון טיולים ובישול בשטח הן חלק מהדרכים להגשמת מטרות אלה.
 
שכבות ד'-ו'
שכבות אלה עוברות תהליך של חיזוק הקשר בין חברי הקבוצה מתוך הבנת המשמעות הרבה של "קבוצת השווים" בחיי הילד במהלך שנים אלה. פעילויות הכוללות שכלול מיומנויות תקשורת, שיתוף פעולה ומנהיגות מחזקים את יכולתו של הילד להתנהל בקבוצה.
מפעלי תנועה עיקרים: מחנה פסח ד'-ו', מחנה קיץ ד'-ו', פעילויות קיץ, טיול סוכות, חג המעלות, טיול חנוכה ועוד.
 
שכבה ז'
שכבה זו עוברת תהליך של גיבוש זהות. זהותם של בני הנוער מתחילה להתעצב בגיל זה במעגלים שונים: אמונה אישית, קשר עם המשפחה, הקהילה, העם והמדינה. התהליך המרכזי לפיכך, כולל התמודדות עם שאלות הזהות במרחב מונחה ומודרך.
מפעלי תנועה עיקריים: טיול פסח (נודד) ז'-ח', מסע קיץ בעקבות מורשת הפלמ"ח (נודד), פעילויות קיץ, חג המעלות, טיול חנוכה להרי אילת, אימוץ ושיפוץ אתר, יום פעילות בירושלים ועוד.
 
שכבה ח'
שכבה זו עוברת תהליך של מערבות בקהילה. בתהליך זה מצופה מבני הנוער להתחיל וליטול חלק בעיצוב דמותה של הקהילה בה הם חיים. כל ילד בוחר לעצמו פרויקט לקידום ופיתוח הקהילה.
מפעלי תנועה עיקרים: טיול פסח (נודד) ז'-ח', מסע (נודד) בעקבות לוחמים לשלום: מסע ארצי הנמשך 4 ימים ומתקיים באזור רמת הגולן, פעילויות קיץ, חג המעלות, טיול חנוכה להרי אילת, מפגשים קבוצתיים ועוד.
 
שכבה ט'
תהליך לפיתוח מנהיגות. בשכבה זו מתקיים תהליך מקדים ומכין לקראת שנת ההדרכה בתנועות הנוער, הכולל מספר מפגשים אזוריים והדרכה קבועה בישובים ליצירת מבט ביקורתי על החברה הישראלית תוך כדי רצון לקחת אחריות לשנותה.
מפעלי תנועה עיקרים: סמינרי הכנה לחניכים לקראת המעבר לשכבה הבוגרת בתור מדריכי קבוצה / פעילים. בקורס מחולקים החניכים לקבוצות ארציות ועוברים תכנים של הדרכה, מתודות וגיבוש.
בסוף קורסי ההדרכה מקבלים החניכים תעודת מדריך מוסמך; מסע מנהיגים (נודד), המתקיים בגליל המערבי ועוסק בהנהגה ובלקיחת אחריות לקראת שנת הפעילות הבוגרת של החניכים.
 
גיל תיכון ט-י"ב
פעילות חברתית ערכית לגיבוש שכבת בני הנוער במועצה, יצירת זהות משותפת וחשיפה לתכנים המשותפים לקבוצת גיל זו.
מפעלי תנועה עיקריים: המפעל לזכרו של יוסי יפה ז"ל; מהות המפעל הינה חיבור לארץ ישראל דרך עבודה וטיולים ותרומה לשמירה על הטבע. : טיול נודד באזור דרום הארץ למיטיבי לכת; טיולי חוג: טיולים ארציים המתקיימים בסופי שבוע.
בנוסף מתקיימים סמינר מדריכים מתקדמים, וכן קורס מש"צים.  פעילויות לתהליך משותף זה, במשך השנה כוללת: בקיץ - משלחת נוער לגרמניה (י'-י"א), רפסודיה, מרוץ סוף הדרך (ט-י"ב).
 
שכבה י"ב
תהליך מכינה הכולל בחינת הסיבות ליציאה לשנת שירות, הכנה למיונים לשנת שירות ולצבא, תכנית הכנה לשירות משמעותי בצה"ל, נהיגה בטוחה ומניעה בשימוש באלכוהול.
פעילות תהליך זה במשך השנה כוללת: מסע י"ב (כנס ניצנה) - מסע אופניים של 4 ימים להיכרות עם חבל ארץ בלתי מוכר (ארץ המכתשים), גיבוש מחזור י"ב הארצי, חיזוק המוטיבציה ליציאה לשנת שירות ולשירות משמעותי בצה"ל.