רמת נגב - משאבים
נווט למעלה
כניסה
תכניות ייחודיות בבית הספר "משאבים"
 
הפסקות פעילות
ההפסקה הפעילה בבית ספר "משאבים" מופעלת על ידי תלמידי כיתה ז' (שגרירי מעורבות חברתית) ועל ידי תלמידי כיתה ח' (מובילי שינוי חברתי) באחריות ובהדרכת רכזת החינוך הערכי. ההפסקה הפעילה בבית הספר משלבת מספר תחומי משחק פעיל תוך שימת דגש על מגוון תחומי העניין של התלמידים, על שיתוף פעולה בין תלמידים בוגרים וצעירים הבא לידי ביטוי בערך המוביל בבית הספר, "מעורבות חברתית".
 
מרחב צמיחה
תכנית "מרחב צמיחה" היא תוכנית ייחודית המתרחשת מחוץ לכתלי הכיתה, היא מכילה בבוסתן לימודי המתוחזק על ידי תלמידי בית הספר; אזור צמחי תבלין ומרפא בדגש על צמחים מדבריים; חממת מחקר לניסויים וחקר; גינת ירק אקולוגית וגינות אישיות לילדים; גינה מושכת ציפורים ופרפרים, תחנות האכלה ומים ופינת מצפור לתצפית בציפורים. במרחב הצמיחה גם אזורי כינוס,
שהייה ומרגוע ובהם כיתת חוץ ללמידה מוצללת. כמו כן יהיו במרחב מערכות מחקר סביב מים מליחים, אפורים ושפירים. במרחב גם תחנה מטאורולוגית המאפשרת למידה מעמיקה בנושא אקלים ואיסוף נתונים. ברחבי המתחם פינות פיסול סביבתי כערוץ אומנות אישי בעבודה פרטנית וקבוצתית עם אמן מקומי. העבודה במרחב מאפשרת עשייה פעילה בהתאם ליכולות של כל ילד ומביאה לידי ביטוי היבטים קוגניטיביים, חברתיים, אישיים ורגשיים.
 
ספר עברי - חינוך לקריאה ולאהבת הספר
בבית ספר "משאבים" ספריית עיון עשירה וספריית השאלת ספרי קריאה לתלמידים. לכל כתה בבית הספר מוקצית לפחות שעה שבועית בחדר העיון המוקדשת לעידוד הקריאה. יום הלימודים נפתח בכל הכתות, בזמן המוקדש לקריאה 'דמומה'. הילדים מביאים את הספרים איתם מבתיהם, או שואלים מספריית ביה"ס. בנוסף, לכל כיתה מנוי על עיתון טבע או שבועון המתאים לגיל הילדים.  בבית הספר שלושה ערוצי פעולה מרכזיים למימוש יעד אהבת הקריאה:
·         שיעורים מתוכננים לעידוד הקריאה ולאהבת הספר בכלל כיתות בית הספר
·         "מסע בין ספרים" - פרויקט הורים-תלמידים בכיתות ג' שבו הורה אורח בכיתה מביא יחד עם ילדו/תו מספר ילדותו
·         ערוץ "תלמידים מספרים על ספרים" - פגישות תלמידים עם המנהלת- שיח אישי בעקבות חוויית הקריאה
 
פרויקט חונכות ותכנית מפתח הל"ב
בית הספר "משאבים" מרכז תלמידים מיישובי האזור, המרוחקים זה מזה, ובחלקם מספר ילדים מצומצם בני אותו גיל. בית הספר רואה חשיבות בבניית חברת ילדים פעילה ובהעצמת הכישורים החברתיים של התלמידים. לשם כך, מתקיים פרויקט חונכות במסגרתו תלמידי כיתות ו' חונכים את תלמידי כיתות א'. כמו כן, מופעלת במסגרת החינוך הערכי חברתי תכנית מפתח הל"ב.
במוקד תכנית זו כל תלמידי בית הספר, במסגרת כיתתית או / ובית ספרית שותפים לחינוך ערכי הסובב סביב "ערך החודש".
בשנים האחרונות התכנית מערבת את הורי התלמידים בפעילויות השונות.
 
יום חזרה לטבע ב"משאבים"
יום זה מתקיים בשיתוף היחידה הסביבתית עם הצוות החינוכי של בית הספר, בסמיכות ליום הניקיון הבינלאומי.  בכל שנה היום מקבל דגש אחר המבליט את הקשר וההשלכות שבין האדם לסביבתו. בשנה הראשונה יום זה נערך כחלק מפתיחת תוכנית הצפרות "מה בין צפרות לזבל?", בשנה השניה הדגש היה על "בעלי החיים בסביבתנו" והשנה נערך ניתן דגש לפרוייקט ההפרדה במקור אליו נכנסה המועצה.