רמת נגב - מלגות לעידוד המצויינות
נווט למעלה
כניסה
מלגות לעידוד המצוינות
במועצה פועלת קרן מלגות אשר מטרתה עידוד המצוינות בספורט, מוסיקה, מחול, מדעים, אומנויות ובתחומי העשרה נוספים ברמת הנגב.
קהל היעד של הקרן הינו כלל תושבי המועצה, תוך העדפת ילדים ונוער. הקרן אינה מיועדת לגורמים העוסקים באופן מקצועי בתחום, כגון סטודנטים, מאמנים או מורים.
לקרן ועדה ציבורית המורכבת מנציגי המתנ"ס ומנציגי ציבור.
 
מלגות לעידוד היצירה
המלגות נועדות להשתתפות בהוצאה לאור של:
· ספרים (בתחומי הספרות, השירה, המחקר הספרותי וההיסטורי, התיאטרון, האומנות והדוקומנטציה שמתעדת את אזור
רמת הנגב).
· להצגת תערוכות (ציור, צילום, פיסול וכו’) במקומות ציבוריים.
· להפקת סרטי קולנוע.
מליאת המועצה ממנה ועדה ציבורית בת שלושה חברים לבחירת מקבלי המלגות. הטיפול השוטף באחריות אגף קהילה וחינוך.